Harvest Bay

 

Wat als het lichtste staal constructie systeem ter wereld gecombineerd wordt met het duurzaamste stalen vliesgevelsysteem ter wereld (Jansen Viss)?

Dat hebben wij gedaan en bieden daardoor een enorme CO2 reductie en een goede ROI. Jansen heeft besloten om niet alleen door te gaan naar circulariteit maar wil met meerdere marktspelers een integrale dienst aanbieden. Connecting the dots, of hoe om te gaan met restwaarde want bouwafval is een ontwerpfout, weten wij inmiddels.

Wie doet mee in onze community Harvest Bay? Partner, designer of investeerder, het kan allemaal. De voordelen zijn te mooi om te laten liggen! Wij zijn op zoek naar nieuwe partners en opdrachtgevers voor ons integrale bouwconcept.

Circulaire oplossingen - LSF Facade Community

De uitdaging

Vijftig jaar ervaring in Geveltechniek mag best eens een keer worden uitgedaagd. Studenten van onder andere de TU Delft en UGent faculteit bouwkunde leggen ons regelmatig vraagstukken voor. Steeds vaker vroeg men ons met geveloplossingen te komen vanuit hergebruikt materiaal. Door samen intensief te brainstormen en uit te proberen, kwamen wij op interessante varianten die wij naar marktoplossingen hebben weten te vertalen.

De maatschappelijke uitdaging is misschien nog groter. CO2 reduceren en bouwen met hergebruikt materiaal , het zijn opgaven waar niet iedereen direct een pasklaar antwoord op heeft. Dat mag echter geen reden zijn om het niet te proberen.

Slimme verbindingen

Volgens sommigen zijn wij nu al koploper. Wij vinden onszelf ambitieus, nieuwsgierig en betrokken. Ook wij zijn zoals velen als bedrijf in de transitie van lineair naar circulair. Daarvoor is tijd en verder onderzoek nodig maar niets weerhoudt ons er van om nu alle kennis te bundelen en samen met partners kennis op te bouwen en te starten met circulair bouwen, hoe moeilijk dat ook is in het begin. Wij hebben de milieudata van zowel Jansen systemen helder en wij zijn trots dat deze systemen tot de meest duurzame op hun respectievelijke terrein behoren. Dat komt door het enorme hergebruikpotentieel van staal en dat is de basis van ons business model waarmee wij investeerders en opdrachtgevers meerwaarde willen bieden. Tegelijkertijd helpen wij mee aan het reduceren van CO2. Samen leren wij van de eerste ervaringen.

Circulaire oplossingen - LSF Facade Community

Design

“Reversible Design” en de hoge restwaarde van staal maken dat de meerwaarde van de investering echt tastbaar wordt. Slim en materiaal efficiënt ontwerpen om snel weer te demonteren levert tijdwinst op.

Build

Integraal bouwen is de sleutel. De lichte constructies in staal worden zo veel mogelijk geprefabriceerd en voorzien van de nodige installaties via onze partnerbedrijven. De bouwconnecties zijn reversibel, wat wil zeggen dat alles eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald of kan worden uitgebreid als een (nieuwe) opdrachtgever dat wenst. Een bestaand gebouw kan er een verdieping bij krijgen, een woning een uitbouw, wij passen ons aan de nieuwe gewenste situatie aan en geven inzicht in de opbrengsten.

Use

Een circulaire service betekent ook wel eens niet bouwen. Oude bouwdelen kunnen perfect worden gerenoveerd en zo verlengen wij de levensduur. Als wij eigenaar blijven van de constructie, is dat ook in ons eigen belang. Een gebouweigenaar wil zekerheid tijdens het gebruik en daarom de zorg over het onderhoud overlaten aan specialisten. De LSF Façade Community voorziet in actief onderhoud van de geleverde constructies. Hierdoor blijft de restwaarde optimaal. Samen met de gebruiker, maken wij een plan op maat.

Harvest

Circulair slopen heet tegenwoordig oogsten. Vaak bleef deze fase onderbelicht bij een bouwproces omdat wij na oplevering van een project hiermee nog weinig rekening hielden. Steeds regelmatiger begint een bouwproject met het oogsten van materiaal om ergens anders hergebruikt te worden. Dat is nu ons vertrekpunt. Wij kijken binnen ons netwerk waar wij herbruikbaar materiaal kunnen inzetten. Daarna voegen wij pas nieuw materiaal toe. The end is where we start from.

Circulaire oplossingen - LSF Facade Community