JANSEN Partner van LifeCycles van 28 t/m 30 september 2022

15/09/2022 | nieuws

Design Fest Gent

Tijdens de eerste editie van het LifeCycles event heeft JANSEN aan de hand van enkele recente transformaties en uitgebreid onderzoek gedemonstreerd hoe profielreeksen zoals Janisol Arte en Jansen VISS kunnen bijdragen aan een levenscyclus- en generatieoverschrijdend denken en een nieuwe visie op een leefbare, duurzame, betaalbare en toekomstbestendige stadsontwikkeling.

Van 28 tot en met 30 september 2022 werd de Gentse Vynckier-site ingericht als een fantastisch decor voor het LifeCycles event. In nauw overleg met de stad Gent zal Revive deze site herontwikkelen tot een levendige werkomgeving. Er zal een innovatief ecosysteem ontstaan dat oplossingen biedt voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, verstedelijking, mobiliteit en duurzaamheid.

Over LifeCycles

Lifecycles was een driedaags festival, gericht op innovatie, architectuur en project- en stadsontwikkeling. Een uitstekende selectie van vernieuwers en experten heeft hun ervaring en inzichten geepresenteerd, met als doel de agenda voor de toekomst te bepalen.

Het programma was opgebouwd rond zes onderwerpen: de levenscyclus van een stad, architectuur, bouw, milieu, gemeenschap en technologie. Elk van deze onderwerpen is sterk aan verandering en innovatie onderhevig. Bovendien zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Grote trends zoals verstedelijking bepalen niet alleen de functie en invulling van onze steden, maar ook de behoeften en de vorm van onze gebouwen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid, leven we in een steeds meer verbonden en datagedreven samenleving, evolueren we naar smart cities en richt de bouwindustrie zich steeds meer op modulair en circulair bouwen. Dit evenement bracht alle gerelateerde stakeholders samen en bood een uniek platform voor debat, inspiratie en toekomstgericht denken.

Meer dan 40 sprekers werden verdeeld over drie dagen en drie podia. Naast individuele sprekers stonden er ook gemodereerde debatten op het programma met de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Voor meer informatie over het gehele programma van het LifeCycles event klik hier.